Bouwen in het groen

HVC Vastgoed

Al jaren is er een woningtekort in Nederland. Het doel is om voor 2030 één miljoen woningen te bouwen, maar ruimte is schaarser dan geld. De roep om weer meer te bouwen in de buitengebieden wordt alsmaar groter. Daarom kan het investeren in strategisch gelegen stukken grond een slimme investering voor de toekomst zijn. HVC Vastgoed is specialist in het aankopen en verkopen van strategisch gelegen grond en maakt investeren voor een grote groep investeerders toegankelijk.

Wie is HVC Vastgoed?

HVC Vastgoed werkt inmiddels met een team van 25 medewerkers. In de afgelopen jaren heeft het vastgoedbedrijf een groot netwerk opgebouwd met verschillende ontwikkelaars, gemeenten en investeerders. Hierdoor blijft HVC Vastgoed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de markt.

Wat doet HVC Vastgoed?

HVC Vastgoed is geen tussenpersoon of bemiddelaar, een kavel wordt namelijk rechtstreeks aangekocht bij het vastgoedbedrijf zelf. Voordat HVC Vastgoed een positie aankoopt, wordt door het bedrijf eerst uitvoerig onderzoek gedaan. Wanneer HVC Vastgoed besluit om een stuk aan te kopen, hebben ze vertrouwen in de kavel en zien ze de potentie en de waarde van het stuk grond. Met dat vertrouwen wordt een deel van de positie aangeboden aan investeerders.

Transparantie

Transparantie staat hoog in het vaandel bij HVC Vastgoed. Duidelijke communicatie, geen valse beloften en geen kleine lettertjes. HVC Vastgoed communiceert daarom ook niet met concrete rendementscijfers, want dit is simpelweg niet te voorspellen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Waar HVC Vastgoed wel zeker van is, is dat ruimte binnen Nederland een schaars goed is. En schaarste doet de waarde van Nederlandse grond stijgen. Maar zoals bij iedere andere investering zijn er ook risico’s verbonden aan het investeren in grond. Als investeerder in grond blijf je altijd afhankelijk van externe factoren en daarom is er geen garantie op rendement te geven.

Hoe werkt het?

Wanneer iemand geïnteresseerd is in het investeren in een stuk grond, dan wordt de potentiele koper geïnformeerd over de investeringsopties en de bijbehorende risico’s. Dit gebeurt altijd in een persoonlijk gesprek met één van de adviseurs van HVC Vastgoed. Als de koper een interessant stuk grond heeft gezien en volledig is geïnformeerd, wordt het voorlopige koopcontract opgesteld en vervolgens door beide partijen getekend. Wanneer de koopovereenkomst is getekend, voert de compliance van HVC Vastgoed nog een gesprek met de koper om zodoende nogmaals alle aspecten van de koop met de koper door te nemen. Vervolgens zal de notaris de akte gaan opmaken en de koper nogmaals op de verschillende aspecten van de aankoop wijzen. Tot slot wordt er samen met de notaris een passeerdatum afgesproken waarop het stuk grond wordt geleverd. Vanaf dat moment is het stuk grond eigendom van de koper.